Wzory wniosków

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji przez komornika jest:
• złożenie przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (w oryginale)
• złożenie wniosku egzekucyjnego


Wnioski do pobrania:

Wniosek o wszczęcie egzekucji
Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach alimentacyjnych

 

PODSTAWA EGZEKUCJI

Podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Jest to zasada kardynalna - niedołączenie tytułu wykonawczego uniemożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

POSZUKIWANIE MAJĄTKU DŁUŻNIKA PRZEZ KOMORNIKA

Gdy wierzyciel nie jest zainteresowany samodzielnym poszukiwaniem majątku dłużnika o dokonanie ustaleń w tym przedmiocie może zwrócić się do komornika. Za tę czynność należy się komornikowi wynagrodzenie w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia oraz zwrot kosztów zapytań.