Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy działa:

- na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Żorach.